Stresskompas

Leer effectief omgaan met stress en pak de regie over je leven terug in handen.

Stress hoort bij het leven maar wat als een opeenstapeling van stressoren jou langdurig belast en overweldigt, waardoor je het gevoel krijgt het niet meer aan te kunnen? 

In dit traject krijg je allerlei manieren aangeboden om effectief met stress om te gaan, zodat het je niet langer in de greep blijft houden. 

Je doorbreekt de cirkel van piekeren en stress. Je leert weldoordachte keuzes maken en je focus leggen op zaken die er voor jou écht toe doen. 

Je bepaalt zelf je kompas door te onderzoeken wat jou drijft en inspireert. Wanneer duidelijk is wie je wil zijn en wat je wil betekenen wordt het ook gemakkelijker om daarin te investeren, prioriteiten te stellen en grenzen te bewaken.

Met Stresskompas richten we ons zowel op de fysieke,  mentale als emotionele aspecten van stress. We pakken stressreductie aan via een integratieve benadering omdat deze alomvattend is.

Effectief omgaan met stress veronderstelt dat we gewoontepatronen onder de loep nemen en ons gedrag veranderen. Onder invloed van stress vallen we nl. terug op automatische reactiepatronen. We zijn geneigd te vechten of te vluchten. 

Door ons hiervan bewust te worden en contact te maken met de situatie zoals die is, worden andere reacties mogelijk.  Reacties die passen bij wat de situatie van ons vraagt. Zo maken stress en piekeren plaats voor veerkracht en flexibiliteit.

Stresskompas helpt je met: 

  • inzicht in wat stress fysiek en mentaal met je doet 
  • oefeningen die je ontspannen
  • in het hier en nu aanwezig zijn 
  • het doorbreken van automatische reactiepatronen die niet behulpzaam zijn
  • aandacht schenken aan dingen die je energie geven
  • je op een vriendelijke manier te verhouden tot jezelf 
  • onderzoeken wat voor jou echt belangrijk is in je leven
  • prioriteiten stellen en knopen doorhakken
  • ruimte maken voor dromen en verlangens die tot nu toe niet aan bod zijn gekomen

 

De methodieken die in Stresskompas aan bod komen zijn gebaseerd op een wetenschappelijk onderzochte behandelingsmethode voor psychische klachten: deze training is gestoeld op ‘Acceptance & Commitment Therapie’ (ACT) en op de recentste bevindingen uit de positieve psychologie.

Interesse in een Stresskompas traject?