Het ware ikigai-diagram, plattegrond voor de zoektocht naar wat je doet floreren.

Ben je op zoek naar wat je leven zinvol maakt? Verlang je naar diepgang en tegelijk naar meer eenvoud?

In een wereld waar chronische overdrive de ‘normale modus’ lijkt, is het een teken van gezond verstand om hier af en toe bij stil te staan en gepast actie te ondernemen.

Daarbij kan het ikigai-model een solide gids zijn op je pad.

Waar we vorige week de focus legden op het beroemde marketing diagram, gaan we vandaag dieper in op het venndiagram die de ware ikigai-filosofie reflecteert. 

Ikigai gaat over meer dan opstaan met goesting en doen wat je graag doet. In wezen slaat het op zelfactualisatie. Het formuleert antwoorden op de vraag hoe jij kan floreren als mens.

Het echte geheim van ikigai is ontdekken wie je bent en via welke rollen jij je innerlijk potentieel kan verwerkelijken in jouw omgeving.

Ikigai slaat niet enkel op één uniek levensdoel

Het is te vinden in verschillende kleine en grotere dingen die je kostbaar acht en dit op alle mogelijke levensterreinen.

In die zin is ikigai een spectrum dat net zo complex is als het leven zelf. In feite is het een levenskunst.

Laten we dit diagram eens nader bekijken. 

Waarden

Ikigai weerspiegelt zich bij uitstek in waardengerichte acties. Het duidelijk krijgen van je waarden is volgens het ikigai-model dan ook een essentiële stap voor een zinvol leven.

Leef je al grotendeels in overeenstemming met je waarden? Mooi! Dan worden je ikigai-bronnen al volop aangesproken en zul jij je goed in je vel voelen.

Situaties die conflicteren met je waarden, zullen je eerder een wrang gevoel geven.

Waarden beschrijven hoe we ons op een duurzame basis willen gedragen. Het gaat over wat je wil doen en hoe je dat wil doen.

Via deze vragen kan je achter je waarden komen:

 • Waar wil je voor staan?
 • Waar wil je diep in je hart dat je leven om draait?
 • Hoe wil jij gezien worden door je naasten?

Deze vragen kan je op alle levensdomeinen steeds opnieuw stellen. Wat zijn je antwoorden op het terrein van je vriendschappen, carrière, familie, partnerrelatie, …

In bovenstaande woordenwolk vind je voorbeelden van waarden.

Ik ben alvast nieuwsgierig naar de jouwe! Deel ze gerust in de commentaren onder de blog!

Presence

Presence gaat over in het hier en nu ‘aanwezig’ zijn en helemaal opgaan in waar je mee bezig bent.

Het betekent dat je geëngageerd en met focus betrokken bent op de situatie waarin je je bevindt.

Of het nu een gesprek is dat je voert, een boek dat je leest, een kunstwerk dat je schept, of… Op die momenten bestaat de rest van de wereld niet meer en heb je een scherpe focus die je helemaal kan opladen.

Geëngageerd aanwezig zijn betekent dat je in een flow-staat bent. 

Het goede nieuws is dat het een vaardigheid is die je kan trainen. Dit doe je door de tijd te nemen om bewust met één enkel ding tegelijk bezig te zijn.

 

Wil je ermee aan de slag? Fijn! Je doet jezelf en de mensen met wie je in interactie gaat er een waar plezier mee. Het schenken van je volle, ongecomprimeerde aandacht heeft een enorm positieve impact op de kwaliteit van je presence. 
Zo kan je alvast oefenen: 

 • Kies een activiteit die je wil uitvoeren.
 • Beslis waar en wanneer je er mee bezig bent.
 • Ontdoe je op dat moment van alles wat je maar enigszins kan afleiden (je weet wel: gsm enz.)
 • Besteed er minstens 10 minuten per dag aan.

Voorbeelden van flowactiviteiten zijn o.a. yoga, lezen, schrijven, in gesprek gaan met iemand die je dierbaar is, …

Begin eraan en laat weten hoe de kwaliteit van je presence toeneemt!

Rollen & relaties

We zijn bij uitstek sociale wezens. We hebben elkaar nodig om onszelf te definiëren.

Het is voornamelijk via onze rollen in relaties dat we zin, zelfwaarde en geluk vinden. Ze kenschetsen wie we zijn en bepalen ons doen en laten elke dag opnieuw.

Het is dus meer dan de moeite waard om bewust te reflecteren over wat voor soort relaties we willen hebben en wie we daarin willen zijn.

Deze vragen helpen je daarbij stil te staan:

 • Welk zijn jouw belangrijkste relaties?

Bv. partnerrelatie, familierelaties, vriendenrelaties, werkrelaties, …

 • Welk zijn je rollen?

Ik ben bv. een ikigai-coach, een buur, een Belg, een therapeut, een vriendin, een burger, …

Voor elk van die belangrijke relaties kan je nu gaan bepalen welke rol ten opzichte van wie je wil aannemen.

Het werk rond je waarden kan je hier beslist mee vooruit helpen.

Anderen je presence gunnen kan ook veelbetekenend zijn.

Hoe beter je weet wat je wil en hoe je het wil, hoe makkelijker het wordt om het op die manier vorm te geven.

Dan ben je zinvol bezig je leven vorm te geven.

Werk, hobbies en interesses

Werk

Hopelijk heb jij het geluk het werk te verrichten dat bij je past. Dat is jammer genoeg niet voor iedereen het geval.

Toch zijn er een aantal principes die ervoor kunnen zorgen dat je vreugde haalt uit je werk, ongeacht of je het graag doet of niet.

Het gaat ‘m dan voornamelijk om de insteek van je aanpak. In de Japanse cultuur maken ze er een punt van te excelleren in wat ze doen enerzijds en in het dienstbaar zijn anderzijds.

Dat is een mooie houvast. Je krijgt een waardig gevoel als je wat je doet ten dienste stelt van zulke idealen.

Als je je hierin wil verdiepen, stel jezelf dan volgende vragen:

 • In welke aspecten van je werk kan je nog beter worden en hoe pak je dat aan?
 • Wat betekent het concreet om dienstbaar te zijn voor je medemens in je werkcontext?

Hobbies & interesses

Hier kunnen we onze creativiteit in kwijt en genieten van waar we mee bezig zijn.

Hoe meer we op ons bord hebben liggen, hoe belangrijker het wordt om voldoende tijd te maken voor onze hobbies en interesses. Deze versterken immers onze draagkracht zodat we onze draaglast beter aankunnen.

Een goede hobby is er één die je doet genieten, je uitdaagt om je grenzen te verleggen, je stimuleert en je opmontert. Zoals je ziet zijn deze laatste allemaal waarden die je kan afvinken.

Wat met de blauwe woorden in het venndiagram?

Deze onderwerpen zijn stuk voor stuk zaken waarvan bewezen is dat ze mensen een goed gevoel geven.

Als je doen en laten er van doorweven is, dan kan je moeilijk anders dan je op duurzame basis gelukkig voelen.

 • Creativiteit en flow

Creativiteit duidt op ons vermogen tot spelen.

Maak het kind in je wakker en je vermogen tot verwondering. Het zal je leven extra glans geven.

Flow, daar hebben we het al over gehad. Helemaal opgaan in je activiteit blijkt een belangrijk ingrediënt voor je welzijn.

 • Verbinding & Harmonie

Ik zei het al: we zijn sociale wezens.

Filosoof Martin Buber vindt dat een mens pas echt mens wordt als hij een relatie aangaat met de ander. 

We definiëren ons via de ontmoeting die we hebben met de ander. In onze relaties vinden we onze identiteit.

Positieve verbinding met de ander zorgt voor harmonie.

 • Rituelen en kleine geneugten

De grote rituelen zoals trouwen, geboortes vieren, begrafenissen, vinden we terug in alle culturen. Ze geven ons een ‘samen-gevoel’ en beklemtonen onze gemeenschappelijkheid als mens.

De kleine rituelen slaan op goede gewoontes die voor ons welbevinden zorgen: lekker ontbijten, wandelen, sporten, yoga, …

De kleine geneugten dragen bij tot ons hier -en- nu geluk: genieten van een kopje thee, mooie muziek, een kerselaar in bloei, ….

 • Dankbaarheid & bijdrage

Gelukkige mensen zijn dankbare mensen.

Ze zijn vooral gelukkig omdat ze dankbaar zijn en niet andersom.

Dankbaar omdat je een dak boven je hoofd hebt, omdat je goede vrienden hebt, omdat de zon schijnt, omdat…

Mensen die bewust aandacht schenken aan de zegeningen in hun leven, voelen zich daardoor goed.

Als we kunnen bijdragen aan het welzijn van de ander en van het geheel, dan werkt dat een dankbaar gevoel in de hand.

Wij mensen worden blij wanneer ons geven de ander deugd doet.

Ziezo. We hebben nu de voornaamste ikigai-bronnen besproken. Alvast veel succes als je er graag zelf mee aan de slag gaat! 

Laat weten wat je bevindingen zijn in de commentaar box hieronder 🙂

Wil je er graag nog meer over weten, dan kan je gratis het ikigai-ebook hieronder downloaden!

Wil je graag meer weten over ikigai?

Abonneer je op de nieuwsbrief en kom alvast meer te weten via de gratis Ikigai Minigids!

Wij bezorgen onze goodies alleen aan wie ze écht wil. Dus uitschrijven kan te allen tijde en is heel makkelijk!