Satisfaction with Life Scale (SWLS)

Hieronder staan vijf uitspraken waarmee jij akkoord of niet akkoord kan zijn. Gebruik de 1-7
schaal om aan te geven in hoeverre je akkoord gaat met elk item, door het passende cijfer te
schrijven in de ruimte naast de uitspraak. We vragen je om open en eerlijk te antwoorden.
(1) absoluut niet akkoord
(2) niet akkoord
(3) eerder niet akkoord
(4) neutraal
(5) eerder akkoord
(6) akkoord
(7) absoluut akkoord
_____ 1. Op de meeste vlakken is mijn leven ideaal.
_____ 2. De omstandigheden van mijn leven zijn excellent.
_____ 3. Ik ben tevreden met het leven.
_____ 4. Tot hiertoe heb ik de belangrijke dingen die ik in het leven wil, gekregen.
_____ 5. Als ik mijn leven over kon doen, zou ik bijna niets veranderen.

Scoring:
Tel eenvoudig je scores op om een totaalscore te krijgen.

Interpretatie:
31-35 Extreem tevreden
26-30 Tevreden
21- 25 Redelijk tevreden
20 Neutraal
15-19 Eerder ontevreden
10-14 Ontevreden
5-9 Extreem ontevreden

De SWLS heeft een hoge interne validiteit en een goede test-hertest betrouwbaarheid.
Onderzoek toont dat de scores op deze schaal sterk gerelateerd zijn aan andere metingen van
mentaal welbevinden.

Kritiek op deze test is dat het niet duidelijk is of ‘Life Satisfaction’ het resultaat is van
persoonlijkheid of van momentane gemoedstoestand en huidige levensomstandigheden. In
antwoord daarop argumenteren Pavot en Diener dat het de optelsom is van beide factoren en
dat deze test in combinatie met meer gerichte instrumenten zou moeten gebruikt worden om
de verander-nood van iemand te onderzoeken. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat de
huidige gemoedstoestand weinig of geen invloed heeft op de beoordeling van ‘Life
Satisfaction’ (bijvoorbeeld bij langdurig werklozen of weduwen).

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life
Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71–75.