Het droomdagboek

Een droom is een brief van het onbewuste aan het bewuste.

Die uitspraak komt van Jung en ik ben fan! Ik houd dan ook al jaren een droomdagboek bij.

Ons onbewuste bevat een reservoir aan wijsheid waarvan onze dromen boodschappers zijn. Een droomdagboek bijhouden is een creatieve manier om je hierop af te stemmen.

Ben je gretig naar zelfinzicht? Zoek je antwoorden voor belangrijke levenskwesties? Als je nieuwsgierig bent naar de mysterieuze taal van symbolen, ga er dan voor!

Jung
 Connecteer met je intuïtie via je droomdagboek.
Journaling droomdagboek

Er zijn heel wat manieren om met een droomdagboek aan de slag te gaan.

In deze blog vertel ik hoe ik er zelf in mijn dagelijks leven mee bezig ben.

Als je ook benieuwd bent naar de tijger in je dromen, lees dan zeker door.

Aan het eind van deze blog kom je te weten hoe ik ‘m tegenkwam en wat dat voor bijzonders voor mij betekend heeft

Ter voorbereiding

Kies een dagboek dat je aanspreekt

Een mooie cover die je prikkelt, geeft zin om ernaar te grijpen. Dat maakt het al een pak makkelijker om je voornemen vast te houden.

Want als je er iets wil uithalen dan zal je er, zeker in het begin, iedere dag aandacht aan moeten besteden.

Houd teken- en kleurmateriaal in het zicht

In eerste instantie is het natuurlijk de bedoeling om je dromen te gaan opschrijven. Als je er ook bij gaat tekenen en kleuren, krijgt het hele gebeuren nog een rijkere laag.

Kijk wat bij jou past en experimenteer er mee!

Ik vind het in ieder geval prettig om er ook wat creatiever vorm aan te geven. Niet dat ik goed kan tekenen of zo. Maar ik heb er wel plezier in!

Ik heb een houder met kleurpotloden en stiften in het zicht op mijn bureautje gezet. De speelse aanblik geeft zin om ermee bezig te zijn. Bovendien werkt het als een reminder om mijn dromen te onthouden. Dat brengt ons bij de volgende stap!

Uit je intentie om je dromen te onthouden

Sommige mensen hebben niet veel nodig om hun dromen te onthouden. Anderen herinneren zich amper iets van hun nachtelijke avonturen.

Behoor jij tot de laatste categorie? Geen nood, je kan het tij makkelijk keren mits enige oefening. Wat je aandacht geeft groeit!

Wat zeker helpt is om ’s avonds voor het slapen gaan, je voornemen om die nacht alvast één droom te onthouden, te bekrachtigen. 

Zie jezelf vervolgens in je verbeelding de volgende ochtend naar je droomdagboek grijpen en erin schrijven. Een simpele manier om jezelf te programmeren om je dromen te memoriseren.

Je zal zien dat het na enige tijd lukt, de aanhouder wint!

Aan de slag!

Pen meteen je dromen neer

Als je ’s morgens wakker wordt en je herinnert je een droom, grijp dan zo snel mogelijk naar je droomdagboek en begin onbevangen te schrijven.

Doe het meteen want de ongeoefende droomonthouder zal  merken dat een droom snel vervliegt!

 

droomdagboek
Schakel je innerlijke criticus op non-actief

Het gaat ‘m er niet om een mooi afgewerkt verhaal te brengen, wel een impressie van je droom op papier te zetten.

Maak de inhoud levendig door met kleur en vorm te spelen. 

Geef iedere droom een titel

Als het kind een naam krijgt, is het leuker om ermee bezig te zijn.

Een titel geven helpt ook om thema’s te herkennen. Je zal waarschijnlijk merken dat vele dromen kaderen binnen bepaalde, steeds weerkerende thematieken.

Ga niet meteen interpreteren

Laat de beelden maar even een mysterie zijn. Ontvang ze. Leef er mee. Tracht eerder aan te voelen wat ze met je doen i.p.v. wat ze nu betekenen.

Beelden hebben hun eigen wijsheid. Ze komen op een andere, niet cognitieve laag bij ons binnen om zich in onze psyché te integreren.

Vertrouw erop dat de antwoorden komen wanneer je er klaar voor bent

Wat belangrijk is voor jou, zal zich stilaan ook in je bewustzijn kenbaar maken. Soms gaat daar een tijdje overheen. Meer dan eens heb ik mensen weten getuigen van ‘aha’ momenten die pas dagen nadien kwamen.

Als je wat concreter wil begrijpen hoe dit in z’n werk kan gaan, lees dan hieronder mijn relaas. Je komt er ook meer te weten over de tijger in mijn dromen.

droomdagboek
vermoeid

Een voorbeeld uit mijn eigen leven

Ik heb soms wel eens last van ‘te veel hooi op de vork’. Althans dat was vooral vroeger zo. Nu gaat het echt een pak beter! Dat heb ik mede te danken aan de boodschappen in mijn dromen.

Nog niet zo lang geleden lag ik dus in de knoop met mezelf. Ik werkte heel hard. Te hard. Ik was moe. Ik nam niet genoeg tijd om op te laden. De leuke dingen schoten erbij in. Het licht in mijn ogen doofde stilaan. Ik was mezelf beu. Ik wist dat het zo niet verder kon. Maar ik voelde me gevangen want minder werken was geen optie.

In die periode noteerde ik vele dromen waarin ik steeds opnieuw door strenge, enge mannen aangespoord werd om in de pas te lopen. Ze hielden geen rekening met mij, waren onaangenaam en zelfs gewelddadig. Het gekke was dat ik nooit in opstand kwam…

Eerst snapte ik het niet. Ik kon het niet rijmen met mijn dagdagelijks bestaan. Ik had immers een goede relatie met mijn partner (trouwens nog steeds). Ook met andere mannen in mijn leven waren er geen noemenswaardige problemen, laat staan machtsconflicten.

Toen begon het stilletjes te dagen… De gewelddadige mannen in mijn dromen stonden symbool voor de slavendrijver in mezelf! Niemand dwong mij immers om zo hard te werken. Ik was degene die veel te streng was voor mezelf. Mijn daadkrachtige, mannelijke kant was doorgeslagen. Ik was mijn vrouwelijke, zachte, zorgende zijde aan het verwaarlozen. Ze kwam nog amper aan bod. Geen wonder dat ik uitgeblust geraakte…

Natuurlijk kon ik rationeel wel vatten dat ik te hard werkte. Maar dat hielp me niets vooruit. Ook wanneer vrienden aankaartten dat ik te streng was voor mezelf, wist ik wel dat ze gelijk hadden. Maar ik wuifde het steeds weg met een flauw lachje.

Het was doordat die droombeelden zodanig geladen waren, dat de boodschap ook werkelijk binnenkwam. Het deed me de vraag stellen: wil ik op die manier met mezelf omgaan? Neen dus!

Daarnaast deed mijn verwondering me dit ook bewuster vastpakken. Ik vind het nog steeds merkwaardig dat er in mij een intelligentie aan het werk is die wil dat het goed met me gaat. En daartoe zulke dromen uit de kast haalt om me tot inzicht te brengen…

Toen begonnen de dromen stilaan te veranderen. Ik kwam in opstand tegen de agressors! Het werkte bemoedigend te zien dat mijn nieuwe houding ook impact had op mijn dromen. Het was alsof mijn diepere wijsheid zei: goed bezig!

Dat werd ook bekrachtigd in de bijzondere droom die ik toen kreeg.

Ik klopte aan bij een oude, wijze vrouw. Ze zag er zeer krachtig uit. Ik was vol ontzag. Ik zei haar dat ik verloren was en niet wist wat ik moest doen.

Ze antwoordde: ga op zoek naar je tijger. Plots verscheen er een grote glimlach op mijn lippen. “Ja natuurlijk!” dacht ik. “Ik moet mijn tijger vinden!”.

De tijger, symbool voor onze wilde natuur die zich niet laat onderdrukken. Bron van vitaliteit, creativiteit en levenskracht. Daar wil ik bewust en blijvend ruimte voor maken! 

Sindsdien hangt er afbeelding van een tijger aan de muur in mijn kamer. 

Sinds ik meer tijd maak voor mijn speelse, creatieve natuur, ben ik dieper gaan nadenken over waar ik werkelijk mee bezig wil zijn in mijn leven. 

Blogs schrijven is er één van. Deze website zou er zonder mijn tijger niet gekomen zijn

Hoe zit het met jouw tijger en met jouw dromen?

Besteed je er voldoende aandacht aan? 

Denk eraan je er op tijd en stond door te laten voeden…

Wijze boeken zijn van onschatbare waarde.

Hier mijn keuze van boek dat verband houdt met het thema van dit artikel. Ik wens je alvast veel leesgenot! 

Bas Klinkhamer beschrijft op heldere wijze hoe je de dromenwereld als hulpbron kunt aanboren.  Je kan het hier kopen.