Maak kennis met de moeder van ikigai.

Dit is ze: Kamiya Mieko.

In Japan wordt deze bijzondere dame de moeder van de Ikigai Psychologie genoemd.

Dat heeft ze te danken aan haar onderzoek naar ikigai of wat je leven nu precies de moeite waard maakt.

Zelf was zij een getalenteerde, hardwerkende vrouw. Dat uitte zich in haar werk als psychiater, vertaler, auteur en ook moeder van twee.

Hoe kwam zij nu precies op het idee om onderzoek te doen naar ikigai?

Als dokter werkte ze o.a. ook met lepralijders. Daar constateerde ze dat sommige patiënten met slechts milde verschijnselen, hun leven zinloos vonden. Dit stimuleerde haar om na te denken over de vraag wat iemands leven de moeite waard maakt.

Daar heeft zij op verder geborduurd en haar ‘ikigai-model’ uit gedistilleerd. In 1966 publiceerde ze er een boek over: ‘Ikigai ni Tsuite’ (‘Wat maakt je leven de moeite waard’). In Japan wordt dit nog steeds als het naslagwerk over ikigai beschouwd voor onderzoekers en psychologen.

Ze constateerde dat personen met een sterke ikigai, mensen zijn die zich bewust zijn van hun waarden en de zinvolheid van hun bestaan. Ze zijn m.a.w. doordrongen van hun levensmissie.

Daarbovenop zijn zij capabel om doorheen hun missie dienstbaar te zijn naar de gemeenschap toe.

Ze kwam er ook achter dat het niet per se supersuccesvolle noch gedistingeerde mensen zijn die een sterke ikigai hebben. Integendeel, vaak is het zelfs zo dat individuen met een sterke ikigai, nederige types zijn. Bv. gepassioneerde leraren, betrokken hulpverleners, enz. Vooral mensen dus die graag dienstbaar zijn t.a.v. hun gemeenschap.

Naast het besef van je waardensysteem, is er een ander bijzonder ingrediënt dat we nodig hebben voor onze ikigai: hoop!

Iets hebben om naar te streven en voor te leven… Het vooruitzicht naar een doel dat we willen bereiken in de toekomst, is brandstof voor onze motor. ‘Hope keeps us going’.

Vooral als ons leven nu niet veel soeps is , dan kunnen we nog altijd ikigai ervaren door ons vertrouwen te vestigen op iets beter waar we naartoe te gaan hebben.

Je kan je erin verdiepen door volgende vragen te stellen:

– Waarvoor leef ik? Of: voor wie ben ik zinvol?

– Wat is een levensdoel dat echt bij mij past? Doe ik genoeg mijn best om dit waar te maken?

Succes ermee!