Meaning of Life Questionnaire

Neem even de tijd om na te denken over wat jouw leven en je bestaan van belang maakt voor jou. Antwoord zo eerlijk en juist mogelijk op de onderstaande uitspraken, en denk eraan dat dit erg subjectieve vragen zijn en dat er geen juiste of foute antwoorden bestaan.

Gebruik deze schaal om te antwoorden:

Geheel mee oneens:

1

Mee oneens:

2

Enigszins mee oneens:

3

Neutraal:

4

Enigszins
mee eens:

5

Mee eens:

6

Geheel mee eens:

7

_____1. Ik begrijp de zin van mijn leven.
_____2. Ik ben op zoek naar iets dat mijn leven zinvol maakt.
_____3. Ik ben altijd op zoek naar de betekenis van mijn leven.
_____4. Mijn leven heeft een duidelijke betekenis.
_____5. Ik heb een goed beeld van wat mijn leven zinvol maakt.
_____6. Ik heb een bevredigend levensdoel gevonden.
_____7. Ik ben altijd op zoek naar iets dat mij het gevoel geeft dat mijn leven ertoe doet.
_____8. Ik zoek een doel of een missie voor mijn leven.
_____9. Mijn leven heeft geen duidelijk doel.
_____10. Ik zoek naar zin in mijn leven.

Scoring:
Item 9 wordt omgekeerd gescoord.
Items 1, 4, 5, 6, & 9 tel je op voor een score op de “Aanwezigheid van betekenis”-subschaal
Items 2, 3, 7, 8, & 10 tel je op voor een score op de “Zoektocht naar betekenis”-subschaal

Deze schaal meet twee dimensies van levensbetekenis: 1) de aanwezigheid van betekenis (in
hoeverre respondenten het gevoel hebben dat hun leven betekenisvol is) en
(2) de zoektocht naar betekenis (in hoeverre respondenten ernaar streven om betekenis te
vinden en hun de zin van hun leven te begrijpen)

Wat betekenen de scores?
Gebaseerd op verschillende studies, kunnen we enkele vermoedelijk juiste veronderstellingen
maken over andere gebieden in je leven op basis van je scores op de MLQ. Onthoud wel dat
dit echt enkel gissingen zijn, en dat ze niet mogen gezien worden als diagnostische
waarheden. De waarschijnlijkheid is bovendien hoger als je uit een cultuur komt die op die
van de Verenigde Staten lijkt.

Als je boven 24 scoort op ‘de zoektocht naar betekenis’ en ook hoger dan 24 op ‘de
aanwezigheid van betekenis’ dan heb je het gevoel dat je leven een waardevolle betekenis
heeft en zinvol is, maar ben je tegelijk die betekenis of die zin nog open aan het verkennen.
De betekenis van het leven is een zich steeds ontvouwend en steedse verdiepend proces voor
jou. Je bent sterker aangetrokken door de vraag “wat kan mijn leven betekenen”, dan door
gelijk welk antwoord. Je bent waarschijnlijk tevreden met je leven, meestal optimistisch, je
voelt regelmatig liefde en je voelt je zelden depressief of angstig. Je bent misschien actief op
religieus of spiritueel vlak, en los daarvan heb je waarschijnlijk het gevoel dat een hoger doel
voor jou belangrijk is. Je hecht minder waarde aan het simpelweg najagen van zintuiglijke
bevrediging en plezier dan anderen. Je bent meestal zeker van je overtuigingen en van jouw
manier van kijken, en soms breng je die ook krachtig over. Hoewel je houdt van een stabiele
structuur in de maatschappij en in het leven, zie je verschillende gebieden waarop de huidige
situatie zou kunnen verbeteren. Mensen die jou kennen beschrijven je wellicht als toegewijd,
attent, makkelijk in de omgang, open voor nieuwe ervaringen en over het algemeen meegaand
en emotioneel stabiel.

Als je hoger dan 24 scoort op ‘de aanwezigheid van betekenis’ en onder 24 op ‘de
zoektocht naar betekenis’ dan heb je het gevoel dat je leven een waardevolle betekenis en
zin heeft en ben je niet actief die betekenis aan het onderzoeken. Men zou kunnen zeggen dat
je tevreden bent, dat je gevat hebt wat jouw leven zinvol maakt, waarom je leeft en wat je met
je leven wil doen. Je bent waarschijnlijk erg tevreden met je leven, optimistisch en je hebt een
gezond positief zelfbeeld. Je ervaart regelmatig gevoelens van liefde en plezier, en je voelt
zelden angst, woede, schaamte of verdriet. Je hebt waarschijnlijk een traditioneel
waardensysteem. Je bent meestal zeker van jouw kijk op de dingen en je drukt je er vaak sterk
over uit, en je bent waarschijnlijk een voorstander van structuur en regels voor de
maatschappij en het leven. Je bent waarschijnlijk actief in religieuze of spirituele activiteiten
en voelt er een grote betrokkenheid bij. Mensen die jou kennen beschrijven je waarschijnlijk
als toegewijd, georganiseerd, vriendelijk, makkelijk in de omgang en sociaal.

Als je een score hebt van minder dan 24 op ‘aanwezigheid’ maar meer dan 24 op
‘zoektocht’ dan heb je waarschijnlijk niet het gevoel dat je leven betekenisvol is of zinvol; en
zoek je actief naar iets of iemand dat/die je leven zin of betekenis kan geven. Het zou kunnen
dat je je verloren voelt in het leven, en dat die gedachte je stress bezorgt. Je bent
waarschijnlijk niet altijd tevreden met je leven. Misschien ervaar je niet zo vaak emoties zoals
liefde en plezier. Het zou kunnen dat je af en toe, of zelfs regelmatig, angst, bezorgdheid,
verdriet of zelfs depressieve gevoelens ervaart. Je stelt waarschijnlijk de rol van religie of
spiritualiteit in je leven in vraag, en misschien vraag je je sterk af of er een god is, waar het
leven op aarde toe dient, en of een religie of een spirituele praktijk wel iets voor jou is.
Mensen die jou kennen beschrijven je waarschijnlijk als iemand die graag ‘mee beweegt met
wat op hem afkomt’ als het op plannen aankomt. Misschien vinden ze jou af en toe wat
overbezorgd en niet bijzonder sociaal actief.

Als je een score hebt van minder dan 24 op ‘aanwezigheid’ en van minder dan 24 op
‘zoektocht’ dan heb je waarschijnlijk niet het gevoel dat je leven een waardevolle betekenis
of zin heeft, en ben je niet actief op zoek naar betekenis in je leven. Over het algemeen vind je
nadenken over de betekenis van het leven niet erg interessant of belangrijk. Je bent misschien
niet altijd tevreden met je leven, of met jezelf, en het zou kunnen dat je niet erg optimistisch
bent over de toekomst. Misschien ervaar je niet regelmatig gevoelens van liefde of plezier.
Misschien voel je soms, of zelfs vaak, gevoelens van angst, bezorgdheid of verdriet en
gevoelens van depressie. Waarschijnlijk hecht je niet aan traditionele waarden en waardeer je
eerder stimulerende, uitdagende ervaringen, hoewel je niet per se openstaat voor alles. Als je
grote beslissingen moet nemen, geef je er de voorkeur aan om het juiste antwoord te
identificeren op basis van jouw zekerheid dat ‘je het zal weten als je het ziet’. Mensen die jou
kennen beschrijven je waarschijnlijk als soms minder georganiseerd, af en toe overbezorgd of
gespannen; en niet bijzonder sociaal actief of warm tegenover anderen.

Onderzoek toont dat de MLQ een goede interne betrouwbaarheid heeft. De score op
“Aanwezigheid van betekenis” bleek gerelateerd aan hogere zelfrapportering van zowel
eudaimonisch welbevinden als van hedonisch welbevinden. “Zoektocht naar betekenis”
was positief gerelateerd aan hedonisch welbevinden.

Steger, M. F. (2006). Development and validation of the Meaning in Life Questionnaire:
A measure of eudaimonic well-being. Dissertation Abstracts International: Section B: The
Sciences and Engineering, 66, pp. 4257